Autentificare


    

Asociaţia Naţională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională, A.N.M.E.D.E.P., este o asociaţie non-guvernamentală,

nonprofit, independentă, cu beneficiu public.

 

Obiectul de activitate 

ü  Activitate principală cod CAEN 9112- activităţile asociaţiilor profesionale

ü  Activitate secundara cod CAEN 8042 – alte forme de învăţământ- furnizarea de formare iniţială şi continuă

ü  Alte activităţi

- constituirea asociaţiei ca forum al ideilor novatoare în domeniul formării şi dezvoltării profesionale iniţiale şi continue, ca promotor al progresului şi ca de multiplicator de bune practici;

- îmbunătăţirea calităţii practicii pedagogice din cadrul pregătirii universitare şi a muncii de îndrumare a debutanţilor în orice profesie;

- imbunătăţirea activităţii departamentelor  resurse umane pentru realizarea de: organigrame, fişa postului, selecţia personalului, motivare, promovare, normare şi

dezvoltare profesională;

- recunoasterea oficială ca profesii distincte a ocupaţiilor de mentor  de dezvoltare profesională şi de formator de mentori;

- construirea şi adoptarea unor standarde naţionale de evaluare a muncii mentorilor de dezvoltare profesională;

- oferirea unui cadru formal/organizat de promovare a intereselor profesionale ale mentorilor de dezvoltare profesională.

Scop

Asociatia Naţionala a Mentorilor de Dezvoltare Profesională,  A.N.M.E.D.E.P., desfasoara activitati care se refera in esenta la:

- promovarea si dezvoltarea activitatii de mentorat pentru dezvoltarea profesionala a adultilor in Romania, atat in vederea ridicarii calitatii pregatirii studentilor de la facultatile cu profil pedagogic si a angajatilor debutanti cat si a altor categorii profesionale,

Citeste mai mult

Misiune

Asociaţia   Naţională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională,  A.N.M.E.D.E.P., îşi mobilizeaza resursele pentru îndeplinirea misiunii şi a următoarelor obiective:

-       - organizarea de cursuri de pregătire şi de formare profesională  initiala si continua a adultilor, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de 

Citeste mai mult

Viziune

Ne cuantificam adevaratele reusite prin ceea ce putem sa construim pentru viitor, alaturi de partenerii nostri, o lume deschisa, etica si prietenoasa prin cunoastere si comunicare

Ne straduim sa castigam increderea clienților noștri si  in acelasi timp, căutăm să ne inovăm si sa ne perfecționăm continuu pentru a le pastra loialitatea.

Citeste mai mult

©2018 A.N.M.E.D.E.P

Search