MISIUNE  

  

Asociaţia   Naţională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională,  A.N.M.E.D.E.P., îşi mobilizează resursele pentru îndeplinirea misiunii şi a următoarelor obiective:

  • pregătire şi de formare profesională  iniţială şi continuă a adulţilor, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice asupra problemelor legate de educatie si instructie, potrivit legii. Sustinerea activitatilor de dezvoltare profesionala, de perfectionare continua a cadrelor didactice si a altor categorii profesionale,
  • realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri,programe informatice si alte materiale informative proprii, precum si in colaborare cu reviste de specialitate,
  • acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectarii drepturilor omului legat de cariera profesionala, piata muncii, drepturile angajatului, dezvoltarii constiintei civice precum si în alte domenii de interes general ce privesc viata publica; recunoasterea si apararea drepturilor mentorilor de dezvoltare profesională,
  • dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate. Sensibilizarea factorilor de decizie in legatura cu necesitatea calificarii,prin cursuri de pregatire, a viitorilor mentori,care asigura prin munca lor calitatea pregatirii profesionale a viitoarelor generatii,
  • dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii,
  • aplicarea de proiecte locale, regionale, nationale si europene in domeniul activitatii de mentorat pentru dezvoltare profesionala in Romania,
  • dezvoltarea unui cadru formal pentru colaborarea cu toti partenerii implicati in formarea profesionala, a tinerilor si adultilor,  pe parcursul studiilor universitare si post-universitare ( universitati, scoli, inspectorate, case ale corpului didactic, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Ministerul Educatiei Nationale); incheierea unor protocoale de colaborare,
  • alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei:

  - intarirea colaborarii mentorilor de dezvoltare profesionala cu metodistii de la universitati prin stabilirea de parteneriate oficiale      intre universitati si inspectorate, pe  de o  parte, si intre scoli si universitati, pe de alta parte;

   - imbunatatirea comunicarii inter si intra institutionale prin situarea A.N.M.E.D.E.P. ca interfata intre sistemul formarii initiale de      catre universitati si formare continua la  nivelul locurilor de munca,

          - crearea propriei pagini web pe care sa incarcam baza operativa de date,

         - organizarea de activitati cu caracter profesional ( ateliere de lucru, sedinte, schimburi de experienta, conferinte etc.) pentru             informarea la zi cu privire la informaţiile de utimă oră în domeniu, precum şi cu progresele înregistrate de membrii asociaţiei              în  munca lor;

          - stabilirea unei retele de comunicare pe teme profesionale la nivel national si international;

- afilierea la asociatii sau grupuri de interes organizate pe criterii profesionale;

- oferirea de consultanta in domeniul mentoratului de dezvoltare profesionala;

- contributii la reviste de specialitate prin publicare de articole si editarea de buletine de informare;

- facilitarea accesului membrilor asociatiei la informatiile necesare perfectionarii profesionale prin organizarea de centre de                    resurse bibliografice;

- militarea pentru crearea unor conditii mai bune de desfasurare a practicii pedagogice in scoli si a stagiaturii la locurile de                     munca;

- promovarea  colaborararii Romaniei cu alte tari in domeniul  activitatilor si initiativelor legate de dezvoltarea profesionala                    prin activitati de mentoring furnizate de  A.N.M.E.D.E.P.

Scop

Asociatia Naţionala a Mentorilor de Dezvoltare Profesională,  A.N.M.E.D.E.P., desfasoara activitati care se refera in esenta la:

- promovarea si dezvoltarea activitatii de mentorat pentru dezvoltarea profesionala a adultilor in Romania, atat in vederea ridicarii calitatii pregatirii studentilor de la facultatile cu profil pedagogic si a angajatilor debutanti cat si a altor categorii profesionale,

Citeste mai mult

Misiune

Asociaţia   Naţională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională,  A.N.M.E.D.E.P., îşi mobilizeaza resursele pentru îndeplinirea misiunii şi a următoarelor obiective:

-       - organizarea de cursuri de pregătire şi de formare profesională  initiala si continua a adultilor, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de 

Citeste mai mult

Viziune

Ne cuantificam adevaratele reusite prin ceea ce putem sa construim pentru viitor, alaturi de partenerii nostri, o lume deschisa, etica si prietenoasa prin cunoastere si comunicare

Ne straduim sa castigam increderea clienților noștri si  in acelasi timp, căutăm să ne inovăm si sa ne perfecționăm continuu pentru a le pastra loialitatea.

Citeste mai mult

©2019 A.N.M.E.D.E.P

Search